creation de site brabant wallon oxy-more.com

French (Fr)Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

[Wettelijke vermeldingen

Deze site is eigendom van "GUYRAIFF.be"

Vertegenwoordigd door Guy Raiffa


Deze creatie is beschikbaar gesteld onder een Creative Commons.
Simpelweg door het gebruik van de webpagina, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Identificatie

Dit wordt bereikt Catherine website van Iersel eigenaar van oxy-more.com - Visual Communications -. Web development http://oxy-more.com

Algemeen

Het bezoeken van de site is beschikbaar voor gebruikers gratis en zonder garanties van de kant van de "GUYRAIFF.be." Het gebruik van de website, wordt u automatisch en onherroepelijk om de gebruiker algemene voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op de site Site Inhoud:. De informatie op deze site zijn louter informatief karakter . Ondanks de inspanningen van de "GUYRAIFF.be" om nauwkeurige informatie en de huidige te verspreiden, kunnen er fouten en / of typefouten zijn opgenomen op de site.

"GUYRAIFF.zijn "niet verantwoordelijk voor dergelijke informatie noch voor het gebruik dat kan worden gemaakt door de gebruiker.

"GUYRAIFF.be" behoudt zich het recht voor om wijzigingen en updates informatie vrij te geven op de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

"GUYRAIFF.be" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de site door de gebruiker. "GUYRAIFF.be" nodigt u uit om regelmatig te bezoeken de website om tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Beschikbaarheid van de site:

"GUYRAIFF.be" geen toegang tot de site niet garanderen, zonder onderbreking of vrij van fouten of dat de site vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. "GUYRAIFF.be" geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en in het bijzonder sluit alle garanties met betrekking tot de beschikbaarheid en compliance-functies van de site en de geschiktheid van de site om de behoeften of de behoeften van de gebruiker te voldoen. "GUYRAIFF.worden "kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onvermogen van de gebruiker naar de site te gebruiken.


Gebruik van de informatie door de gebruiker - Intellectuele Eigendom:

Met behulp van gegevens van de site is alleen bestemd voor informatie en voor prive-gebruik. Elk gebruik dat kan worden gemaakt voor enig ander doel is uitdrukkelijk verboden. Geen van de site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van "GUYRAIFF.be."

De gebruiker verbindt zich ertoe volledig te voldoen aan de auteursrechten in handen van "GUYRAIFF.be" en anderen. De onthulling merken, foto's, tekeningen, afbeeldingen, teksten op de sites "GUYRAIFF.be" mag worden uitgelegd als het verlenen van de gebruiker het recht om te gebruiken of enig ander recht.

De namen, logo's en andere tekens die op deze site zijn handelsmerken en / of modellen wereldwijd beschermd.
Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van "GUYRAIFF.be."

Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en / of crimineel.
Links naar andere sites die niet door "GUYRAIFF.be"

De aanwezigheid van hyperlinks op de website van "GUYRAIFF.be" betekent niet dat 'GUYRAIFF.be "oefeningen controle over deze sites of dat' GUYRAIFF.be" enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of hun bestaan.

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

"GUYRAIFF.be" verbindt zich ertoe om de bescherming van persoonlijke gegevens kon verzamelen bij een bezoek aan onze site. Deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en in overeenstemming met de privacy policy. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot de website "GUYRAIFF.be" wordt beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Brussel, België zijn de enige bevoegd.In geval van geschil, zal een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele bijgevoegde document in elektronische vorm, aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve.